บริจาคสร้างอาคาร นวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา

บริจาคสร้างอาคาร นวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา

37879
0
SHARE

บริจาค สร้างอาคาร นวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานชื่อศูนย์การแพทย์ พร้อมระบบสาธารณูปโภคว่า

สร้างอาคาร นวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา

โดยมีความหมายว่า

กษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ ๘๔ พรรษา

เป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา

วัตถุประสงค์

เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสและทดแทนกลุ่มอาคารเดิมที่ชำรุด ทรุดโทรม แออัด ไม่เพียงพอต่อการให้บริการรักษาผู้ป่วย กลุ่มอาคารเก่าที่ใช้งานมากกว่า 50 ปี ลดความแออัดและรองรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้น จากเดิมมีผู้ป่วยนอกประมาณปีละ 3,000,000 คน เมื่ออาคารก่อสร้างเสร็จสามารถรองรับได้เพิ่มอีก 500,000 คนต่อปี ขณะที่ผู้ป่วยในจากเดิมประมาณ 80,000 ราย รองรับได้เพิ่มขึ้นอีก 20,000 ราย

เนื่องจาก อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ใช้งบประมาณก่อสร้าง 5,000 ล้านบาท ได้รับการสนันสนุนจากภาครัฐประมาณ 2,000 ล้านบาท ที่เหลือจำเป็นต้องระดมทุนเพื่อก่อสร้างอาคาร จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2561

โดยสร้างขึ้นบนพื้นที่เดิมของกลุ่มอาคาร 3 หลัง ได้แก่ ตึกหริศจันทร์-ปาวา, ตึกผะอบ นพ.สุภัทรา ระเบียบ และตึกเวชศาสตร์ป้องกัน ที่ให้บริการมาเป็นระยะเวลากว่า 50 ปี โดยจะก่อสร้างเป็นอาคารสูง 25 ชั้น มีพื้นที่ให้บริการกว่า 7 หมื่น ตร.ม. เพื่อทดแทนและเพิ่มพูนงานบริการอย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร

ช่องทางการบริจาค

ทำดีได้ด้วยปลายนิ้ว
บริจาคผ่านทาง SMS
กดหมายเลข
*984*100#
แล้วกดโทรออก บริจาคได้ครั้งละ 100 บาท
* บริจาคได้ 5 เครือข่าย AIS, DTAC, TRUE, TOT, CAT

บริจาคด้วยตนเองศิริราชมูลนิธิ

1. ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.30 – 17.30 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ 02-419-7658-60 ต่อ 101-104, 107

2. โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 2 โซน B
วันจันทร์ – วันศุกร์, วันเสาร์ – อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 09.00 – 15.30 น.โทรศัพท์ 02-419-2046

ที่อยู่
รพ.ศิริราช ถนนพรานนก แขวง ศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทร. 02 412 2009
Website: http://www.si.mahidol.ac.th/office_m/foundation/

แผนที่ ศิริราชมูลนิธิ

ท่านสามารถบริจาคได้ในรูปของเงินสด บัตรเครดิต หรือเช็ค ขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY สั่งจ่าย ศิริราชมูลนิธิ กรณีที่มาบริจาคที่ศิริราชมูลนิธิ ขอให้ท่านเตรียมข้อมูลเหล่านี้มาด้วย ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด E-mail ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้บริจาค และระบุวัตถุประสงค์การบริจาค (หากท่านต้องการทราบรายละเอียด สามารถสอบถามจากเจ้าหน้าที่ผู้รับบริจาค)

บริจาคทางไปรษณีย์
ธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม ศิริราชมูลนิธิ สั่งจ่าย ปท.ศิริราช 10702

บริจาคทางเช็ค
เช็คขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY สั่งจ่าย ศิริราชมูลนิธิ

  • บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช เลขที่บัญชี 016-4-37544-4
  • ธนาคารกสิกรไทย สาขาศิริราช เลขที่บัญชี 638-200888-8
  • ธนาคารทหารไทย สาขาศิริราช เลขที่บัญชี 085-221890-8
  • ธนาคารกรุงไทย สาขาปิ่นเกล้า เลขที่บัญชี 031-049552-0
  • ธนาคารกรุงเทพ สาขารพ.ศิริราช เลขที่บัญชี 901-702699-9
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาอรุณอมรินทร์ เลขที่บัญชี 157-128870-3
  • ธนาคารธกส. สาขาย่อยพรานนก เลขที่บัญชี 020-03142722-6
  • ธนาคารออมสิน สาขาศิริราช เลขที่บัญชี 050-58114865-2
  • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 034-75-000644-3

กรุณาส่ง สําเนาใบนําฝาก พร้อม ชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ มายังศิริราชมูลนิธิเพื่อจะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป
ศิริราชมูลนิธิเป็นองค์การสาธารณกุศล ลําดับที่ 85 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนําไปลดหย่อนภาษีเงินได้ ประจําปีตามกฏหมายกําหนด

ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช ตึกมหิดลบำเพ็ญชั้น 1 เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ 02-419-7658-60 ต่อ 101-104
E-Mail : donate_siriraj@hotmail.com Fax : 02-419-7687 , 02-419-7658 กด 9

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY