Let Them See Love 2555

Let Them See Love 2555

629
0
SHARE

Let Them See Love 2555: The Endless Giving

ทรู ร่วมกับศูนย์รับบริจาคอวัยวะ และศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการ Let Them See Love ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการให้ พร้อมทั้งเชิญชวนให้เกิดการบริจาคอวัยวะและดวงตาอย่างต่อเนื่อง

โครงการ Let Them See Love
โครงการ Let Them See Love

ที่มาโครงการ

 

ทรูตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคอวัยวะและดวงตา
การบริจาคอวัยวะและดวงตา นับเป็นการให้และเป็นการทำบุญอันยิ่งใหญ่ของชีวิต เพราะเป็นการการมอบชีวิตใหม่ให้เพื่อนมนุษย์

การบริจาคอวัยวะ คือ การให้อวัยวะเพื่อนำไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยที่หมดหวังจากการรักษาด้วยวิธีอื่น อวัยวะจากหนึ่งร่าง สามารถนำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อีกหลายชีวิต ให้กลับมามีชีวิตใหม่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การบริจาคดวงตา คือ การแสดงความจำนงในการบริจาคดวงตาให้กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ภายหลังจากเสียชีวิตแล้ว เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยตาดำพิการดังนั้นการบริจาคอวัยวะและดวงตา จึงเปรียบเสมือนการให้ ที่สร้างประโยชน์และความสุขอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพราะทำให้ผู้ป่วยได้มีชีวิตใหม่ ได้มองเห็นคนที่รักและได้อยู่ดูแลครอบครัว ได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป

อวัยวะที่สามารถนำไปปลูกถ่ายเพื่อช่วยชีวิตผู้อื่นได้แก่ หัวใจ ตับ ปอด ไต และดวงตา

 

ที่มา, แสดงความจำนง บริจาคดวงตาและอวัยวะhttp://www.helplink.net/letthem_cover/index.html

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY