ร่วมสวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชา

ร่วมสวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชา

364
0
SHARE

ร่วมสวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชา
เฉลิมฉลอง ๒๖ สัมพุทธศตวรรษ : ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ทุกวันอาทิตย์
เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.

เริ่มวันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เป็นต้นไป จนตลอดปี

ณ ห้องพระบรมสารีริกธาตุ ชั้น ๔ อาคารบุญยง ว่องวานิช
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ซ.เพชรเกษม ๕๔

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ โทร. ๐๒ ๔๕๕ ๒๕๒๕

ร่วมสวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาร่วมสวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาร่วมสวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชา

 

ที่มา http://www.ybat.org/v4/activity_view.asp?id=229

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY