โครงการเพื่อน้องหมา

โครงการเพื่อน้องหมา

2306
2
SHARE

โครงการเพื่อน้องหมา

สโมสรโรตาแรคท์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และชมรม ZWE คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของเพื่อช่วยสุนัขเร่ร่อน

ผู้ประสานงานโครงการ:  เปมิกา ผิวเหลือง เบอร์โทรศัพท์ 085-126-7937

 

โครงการเพื่อน้องหมา
โครงการเพื่อน้องหมา รับบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของเพื่อช่วยสุนัขเร่ร่อน

 

ประวัติความเป็นมาของโครงการ “เพื่อน้องหมา”

โครงการ “เพื่อน้องหมา” ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยจุดเริ่มต้นของโครงการเกิดมาจากความตระหนักถึงปัญหาสุนัขเร่ร่อน
ที่มีอยู่ในสังคม ซึ่งก็เคยเป็นที่รักของหลายๆครอบครัวมาก่อนแต่กลับถูกทอดทิ้งให้มีชีวิตอยู่อย่างยากลำบาก นอกจากนี้ยังส่งผล
กระทบทั้งด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยต่อสังคมอีกด้วย

การจัดโครงการ “เพื่อน้องหมา” นั้น ก็เพื่อเป็นการสนับสนุนสถานรับเลี้ยงสุนัขเร่ร่อนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อให้กลุ่มคน เหล่านี้มีกำลังใจทำงานเพื่อสังคมต่อไป นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการเล็งเห็นปัญหาสุนัขเร่ร่อนที่เกิดขึ้น สาเหตุ และผลกระทบต่อสังคม เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นใหม่มีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงของตนเองมากขึ้น ก่อนคิดที่จะนำเค้ามาปล่อย

โครงการเพื่อน้องหมา
โครงการ "เพื่อน้องหมา" นี้ถูกจัดทำขึ้นโดย กลุ่มนิสิตสโมสรโรตาแรคท์แห่งจุฬาลงกรณ์

ความถี่ในการจัดกิจกรรมสำหรับโครงการ

เนื่องจากโครงการนี้จัดขึ้นในระดับอุดมศึกษา อาจไม่สะดวกที่จะดูแลสถานรับเลี้ยงสุนัขเร่ร่อนอย่างใกล้ชิด แต่ก็เป็นโครงการ ที่เราจัด และติดตามผลอย่างต่อเนื่องทุกปี

รายละเอียด ภาพรวมของโครงการ

การจัดกิจกรรมจะเป็นการช่วยสมทบทุน รวบรวมเงินบริจาคจากแหล่งต่างๆ ตามจิตศรัทธา เพื่อบริจาคแก่สถานรับเลี้ยงสุนัข เร่ร่อนเป็นเงินสด และส่วนหนึ่งจะจัดซื้ออุปกรณ์ที่ขาดแคลนร่วมบริจาคด้วย ทั้งนี้รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ร่วมกิจกรรมที่สถานรับ เลี้ยงสุนัขเร่ร่อน เช่น การฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า และยากำจัดเห็บหมัดให้กับสุนัขในสถานรับเลี้ยงสุนัขเร่ร่อน โดยเป็นการทำงาน ร่วมกันของสโมสรโรตาแรคท์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และชมรม ZWE คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของเจ้าของสถานที่ด้วย โดยปีนี้จะจัดที่ บ้านคุณป้ามณี แสงจันทร์ แถวซอยพหลโยธิน 81 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการแบบละเอียด

ขั้นเตรียมการรับบริจาคเงินจากแหล่งต่างๆ และติดต่อตามบริษัท ห้างร้านต่างๆ เพื่อขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ ด้านต่างๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ อาหารสุนัข และแมว แชมพูอาบน้ำสุนัข ฯลฯ และนำเงินบริจาคบางส่วนจัดซื้ออุปกรณ์ที่จะนำไป บริจาคที่เหลือ

ขั้นตอนการดำเนินงาน เดินทางไปจัดกิจกรรมที่สถานรับเลี้ยงสุนัขเร่ร่อน โดยจะเป็นการช่วยเหลือตามกิจวัตรประจำวันของ

สถานรับเลี้ยงสุนัขเร่ร่อน เช่น ทำความสะอาดสถานที่ ให้อาหารสุนัขและแมว อาบน้ำสุนัขและแมว

(อาจมีการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ด้วย *โดยมีสัตวแพทย์ควบคุม)

ขั้นประเมินผล ทำแบบสอบถามให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และประเมินผู้เข้าร่วมโครงการว่าสามารถ

เรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่

โครงการเพื่อน้องหมา
โครงการเพื่อน้องหมา เบอร์โทรศัพท์ 085-126-7937

รูปแบบที่ช่วยเช่น เงินบริจาค หรือ อาสาสมัคร หรือ อื่นๆ

การช่วยเหลือ จะเน้นการช่วยเหลือด้านปัจจัยต่างๆ ทั้งเงินสด, และอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดูแลสุนัข และแมว เช่น อาหาร, แชมพู,

อุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆ เป็นต้น

 

กลุ่มผู้รับผิดชอบโครงการคือใครและสามารถติดต่อพวกเขาได้อย่างไร

โครงการ "เพื่อน้องหมา"

 

โครงการ “เพื่อน้องหมา” นี้ถูกจัดทำขึ้นโดย กลุ่มนิสิตสโมสรโรตาแรคท์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ซึ่งแต่ละปีจะ เปลี่ยนผู้รับผิดชอบโครงการ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการ สามารถติดต่อผู้รับโครงการในปีนี้
คือ คุณเปมิกา ผิวเหลือง เบอร์ 085-126-7937
ที่มา : http://www.dogilike.com/charity/RotaractChula/#ixzz1om2flSTT

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

2 COMMENTS

  1. ตอนนี้ ที่บ้าน ก้มีสุนััขจรจััดอยู่ประมาณ18 ตัว แต่ไม่ได้เลี้้ยงกั้นคอก เป้น สุนัขของ โรงเรียนข้างบ้าน ภารโรง บอกว่าครูเอา อาหารกลางวัน กลับบ้าน เลย ไม่มีอาหารให้ มัน เลย หากิน ที่บ้านเรา เลี้้ยงแล้วมันก้อ มาอยู่ที่บ้าน ไปซอื้อ ยา มา ค่า เห้บ ถ่ายพยาธิ ทั้งค่าอาหาร ไม่รุจะเลี้้ยงพวกเค้า ได้ อีกแค่ไหน ถ้า ทาง โครงการพอจะส่ง ยา มาได้ บ้าง รบกวนด้วย เพราะ ล่าสุดได้ ไปซื้อยาคุมมาฉีดให้ ตอนนี้ อยากได้ ยาถ่ายพยาธิ ฆ่าเห็บ ไม่ต้องมาฉีดให้ก็ได้ แต่ ช่วย ส่งยามาให้หน่อย รบกวนด้วย 0921152214 ถ้าไม่เชื่อมาดูก็ได้ อยู่ ฉะเชิงเทรา

  2. รบกวน ด้วย อยาก ได้ยามากจิงๆ ยามันแพงมากแถวนี้ แต่อาหารตอนนี้ ก็สลับต้มข้าวให้ กิน สลับ กะ อาหารเม็ด ไม่งั้น ไม่ไหว ขอบคุณมาก ถ้าจะกรุณาช่ช่ว ย

LEAVE A REPLY