โรงพยาบาลสงฆ์

โรงพยาบาลสงฆ์

8115
1
SHARE

โรงพยาบาลสงฆ์

โรงพยาบาลสงฆ์เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศไทยและในโลกที่รัฐฯได้จัดสร้างขึ้นเพื่อให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุ-สามเณรอาพาธทั่วประเทศ เริ่มตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2484 ในสมัยรัฐบาลของ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ดำริที่จะสร้างโรงพยาบาลสงฆ์ขึ้นที่บริเวณ วัดพระศรีมหาธาตุ แต่หากต้องระงับไปเนื่องจากเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2492 ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้ดำริให้มีการรื้อฟื้นเรื่องการสร้างโรงพยาบาลสงฆ์ โดยได้แต่งตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อดำเนินการในเรื่องนี้ เรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาการก่อสร้างโรงพยาบาลสงฆ์” ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2492 คณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วย บรรพชิตและฆราวาสรวมกัน 13 ท่าน ได้ร่วมกันประชุมพิจารณาปรึกษา ดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลสงฆ์เป็นลำดับ และได้ตกลงคัดเลือกได้ที่ดิน ณ ตำบลทุ่งพญาไท คือที่ตั้งในปัจจุบันนี้ และเริ่มวางศิลาฤกษ์เมื่อ วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2492 เวลา 09.32 น. อันตรงกับวันวิสาขบูชาโดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวง วชิรณาณวงศ์ วัดบวรนิเวศวิหารได้ทรงเป็นประธานในพิธีและทรงขนานนามให้ว่า“โรงพยาบาลสงฆ์”

โรงพยาบาลสงฆ์

โรงพยาบาลสงฆ์

 • ทำบุญในโอกาสต่าง ๆ
  ได้แก่ ทำบุญวันเกิด, ฉลองเครื่องราชฯ, ครบรอบวันแต่งงาน, ทำบุญเลี้ยงรุ่น, พิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับ
 • ทำบุญบริจาคทั่วไป
  เปิดโอกาสให้ท่านเจ้าภาพผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันจรรโลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา และเพื่อการหาเงินสมทบทุนไว้ดูแลรักษา พระภิกษุสามเณรอาพาธ โดยให้บริการแก่ท่านสาธุชนทั่วไปร่วมทำบุญ ค่าอาหาร, ค่ายา และเวชภัณฑ์, ค่าโลหิต, ค่าน้ำ ค่าไฟ, ค่าบริจาคบำรุงทั่วไป
 • พิธีมงคลสมรสหมู่(เช้า)
  การจัดงานแต่งงาน ได้กุศลและประหยัด ที่โรงพยาบาลสงฆ์เหมาะกับยุคเศรษกิจพอเพียง
  จัดพิธีมงคลสมรสทั้งหมด 20 คู่ต่อวัน โดยทำพิธีทางศาสนาร่วมกัน และแยกทำพิธีตามห้อง
 • พิธีมงคลสมรสเดี่ยว(เพล)
  พิธีมงคลสมรสเดี่ยว 5 คู่ต่อวัน โดยแยกทำพิธีคู่ละ 1 ห้อง บรรยากาศเป็นกันเอง โดยพิธีกรมืออาชีพ พร้อมอาหารเลิศรส

โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
Website: http://www.priest-hospital.go.th
Email: prh@priest-hospital.go.th
ที่อยู่: 445 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
โทรศัพท์: 02-640-9537
โทรสาร: 02-354-4287
 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนศรีอยุธยา บัญชี ฝากออมทรัพย์ เลขที่ 013-185026-1 ชื่อบัญชี เงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์
กรณีต้องการใบอนุโมทนาบัตร รับบริจาคผ่านธนาคาร ส่งรายละเอียดการบริจาคเงิน ได้ที่
prh@priest-hospital.go.th หรือ
โทรสาร 02-354-4273
 
 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
 
 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

1 COMMENT

 1. ข้าพเจ้า Admin Website http://donationthailand.com และครอบครัว ได้บริจาคเงิน เมื่อเวลา 24/05/2556 – 13:07:45
  เพื่อ บริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์

LEAVE A REPLY