กำหนดการปฏิบัติธรรม วัดป่าปฐมชัย

กำหนดการปฏิบัติธรรม วัดป่าปฐมชัย

2432
0
SHARE

กำหนดการปฏิบัติธรรม ศุกร์-อาทิตย์ ทุกสิ้นเดือน ประจำปี ๒๕๕๕

ณ วัดป่าปฐมชัย ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมือง นครปฐม

กำหนดการปฏิบัติธรรม วัดป่าปฐมชัย
กำหนดการปฏิบัติธรรม ศุกร์-อาทิตย์ ทุกสิ้นเดือน ประจำปี 2555

ศุกร์
๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าปฐมชัย
๑๘.๐๐- ๑๘.๓๐ น. ผู้ปฏิบัติธรรมเข้าที่พักและเตรียมตัวปฏิบัติธรรม
๑๘.๓๐- ๑๙.๐๐ น. แนะนำการปฏิบัติตัวระหว่างอยู่ในวัด
๑๙.๐๐- ๑๙.๓๐ น. สวดมนต์ ทำวัตรเย็น กราบพระและอาราธนาศีล
๑๙.๓๐- ๒๑.๓๐ น. ฟังธรรมบรรยายจากพระอาจารย์นิพนธ์ฝึกปฏิบัติเดินจงกรม นั่งสมาธิ
ฟังธรรมบรรยาย ถาม-ตอบข้อธรรมะข้อสงสัยจากการปฏิบัติ

๒๑.๓๐- ๒๒.๐๐ น. พัก (ดื่มน้ำปานะ)
๒๒.๐๐-๔.๐๐ น. พักผ่อนด้วยสติ

เสาร์
๔.๐๐-๔.๓๐ น. ผู้ปฏิบัติธรรมตื่นนอน ทำธุระส่วนตัว
๔.๓๐-๖.๓๐ น. สวดมนต์ ทำวัตรเช้าฝึกปฏิบัติเดินจงกรม นั่งสมาธิ
๖.๓๐-๘.๐๐ น. ทำความสะอาดวัด ศาลาปฏิบัติธรรมฯเตรียมทำบุญถวายภัตตาหาร
๘.๐๐-๙.๓๐ น. ทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์รับประทานอาหารเช้าด้วยสติ
๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. ทำความสะอาดโรงครัวและทำธุระส่วนตัว
๑๐.๓๐-๑๒.๓๐ น. ฝึกปฏิบัติเดินจงกรม นั่งสมาธิบรรยายธรรมและตอบข้อสงสัยโดยพระอาจารย์นิพนธ์
๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ น. พัก (ดื่มน้ำปานะ)
๑๓.๐๐- ๑๕.๐๐ น. ฝึกปฏิบัติเดินจงกรม นั่งสมาธิ
๑๕.๐๐- ๑๕.๓๐ น. พัก (ดื่มน้ำปานะ)
๑๕.๓๐- ๑๘.๐๐ น. ทำความสะอาดวัด ศาลาปฏิบัติธรรมฯอาบน้ำ ทำธุระส่วนตัว
๑๘.๓๐- ๑๙.๓๐ น. สวดมนต์ ทำวัตรเย็น
๑๙.๓๐- ๒๐.๓๐ น. ฟังธรรมบรรยายถาม-ตอบข้อธรรมะ ข้อสงสัยจากการปฏิบัติ
๒๐.๓๐- ๒๒.๐๐ น. การฝึกปฏิบัติเดินจงกรม นั่งสมาธิ
๒๒.๐๐-๔.๐๐ น. พักผ่อนด้วยสติ
๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น. ถาม-ตอบข้อธรรมะ ข้อสงสัยจากการปฏิบัติพิธีปิดการอบรม (ลาศีล ขออโหสิกรรม)
ดื่มน้ำปานะ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

อาทิตย์
๔.๐๐-๔.๓๐ น. ผู้ปฏิบัติธรรมตื่นนอน ทำธุระส่วนตัว
๔.๓๐-๖.๓๐ น. สวดมนต์ ทำวัตรเช้าฝึกปฏิบัติเดินจงกรม นั่งสมาธิ
๖.๓๐-๘.๐๐ น. ทำความสะอาดวัดเตรียมทำบุญถวายภัตตาหาร
๘.๐๐-๙.๓๐ น. ทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์รับประทานอาหารเช้าด้วยสติ
๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. ทำความสะอาดโรงครัวและทำธุระส่วนตัว
๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น. ถาม-ตอบข้อธรรมะ ข้อสงสัยจากการปฏิบัติพิธีปิดการอบรม (ลาศีล ขออโหสิกรรม)
ดื่มน้ำปานะ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

แผนที่การเดินทางมาวัดป่าปฐมชัย
แผนที่การเดินทางมาวัดป่าปฐมชัย

วัดป่าปฐมชัย
128/2 หมู่ 3 ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

ที่มา: กำหนดการปฏิบัติธรรม วัดป่าปฐมชัย http://watpa-pathomchai.com

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY