ครอบครัวทำบุญ

ครอบครัวทำบุญ

806
0
SHARE

ครอบครัวทำบุญ ลูกบวชพ่อแม่งดเหล้า

มจร.เปิดตัวโครงการ ครอบครัวทำบุญ ลูกบวชพ่อแม่งดเหล้า

มจร.ได้ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)
ได้จัดการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนภายใต้แนวคิด

ครอบครัวทำบุญ: ลูกบวช พ่อแม่งดเหล้า

มีจำนวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทั้งสิ้นกว่า 409 โครงการ มีจำนวนเยาวชนที่ต้องการบรรพชากว่า 32,487 คน
รวมทั้งเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่ต้องการเข้ารับการอบรมกว่า 87,031 คน

ครอบครัวทำบุญ ลูกบวช พ่อแม่งดเหล้า
โครงการ"ครอบครัวทำบุญ: ลูกบวช พ่อแม่งดเหล้า"

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY