สมาธิแก้ว นั่งสมาธิปฏิบัติธรรม

สมาธิแก้ว นั่งสมาธิปฏิบัติธรรม

537
0
SHARE

สมาธิแก้ว นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเพื่อพบความสุขภายใน รุ่นที่ 40

อบรมระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

คุณสมบัติ อายุ 18 – 35 ปี / สามารถรักษาศีล 8 ได้

โทร (02)831-1820-3, (08)7502-6664

โครงการสมาธิแก้ว
ได้ถือกำเนิดขึ้นราวปี พ.ศ. 2533 โดยดำริของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี หลวงพ่อธัมมชโย
ที่ปรารถนาจะให้ยอดนักสร้างบารมีทุกคนมีความรักในการประพฤติปฏิบัติธรรม ตลอดจนมีความรู้และความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง
และนำสมาธิไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน จนสามารถประสบความสำเร็จในชีวิต นำสู่เป้าหมายชีวิตที่มั่นคง ไม่คลอนแคลน
พร้อมจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับตนเองและชาวโลก

โครงการสมาธิแก้ว

โครงการสมาธิแก้ว บทพิสูจน์ความสุขทางใจ ที่เหนือกว่าสุขใดๆ รอให้คุณสัมผัสได้ด้วยตัวเอง

เพราะความสุขทางใจ คือความสุข ที่ทรงพลานุภาพ ยังใจให้แช่มชื่น เบิกบาน
ผ่องใส สมดังอมตวาจาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่า

นัตถิ สนติ ปร สุข “ สุขอื่น ยิ่งกว่าใจหยุดใจนิ่ง ไม่มี

โครงการสมาธิแก้ว โครงการปฏิบัติธรรมระยะยาว จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่รักและสนใจในการปฏิบัติธรรม
เข้าร่วมปฏิบัติธรรมท่ามกลางบรรยากาศที่ถึงพร้อมด้วยความเป็นสัปปายะ ทั้ง 4 คือ สถานที่เป็นที่สบาย อาหารเป็นที่สบาย บุคคลเป็นที่สบาย และธรรมะเป็นที่สบาย

นอกจากความสุขทางใจที่ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนจะได้สัมผัสจากการฝึกสมาธิแล้ว การฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักพุทธวิธี คือหัวใจหลักของการอบรม
อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของใจ ให้พร้อมจะรองรับสภาวธรรมภายในที่ละเอียดลึกซึ้ง

ตั้งแต่เช้า จรดเข้านอน ทุกกิจวัตรกิจกรรมจึงเป็นไปเพื่อการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม ดำเนินอยู่ในวิถีแห่งความสงบสุขภายใน
โดยมีทีมงานพระอาจารย์และพี่เลี้ยงคอยดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือ สมัครได้ที่ โครงการสมาธิแก้ว
โทร (02)831-1820-3, (08)7502-6664 หรือ
ทุกวันอาทิตย์ ที่เสา M8 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY