เตรียมคุมเข้มคุณภาพ สำนักปฏิบัติธรรม ทั่วประเทศ

เตรียมคุมเข้มคุณภาพ สำนักปฏิบัติธรรม ทั่วประเทศ

482
0
SHARE

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 
เร่งออกข้อบัญญัติคุมเข้มคุณภาพ สำนักปฏิบัติธรรม กำจัดจุดอ่อนบิดเบือนหลักคำสอนพุทธศาสนา แยกชายหญิง
 

นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์

 
นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้
ได้มีการประชุมคณะกรรมการเผยแผ่พระธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 1/2555
โดยมี สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เป็นประธาน
โดยที่ประชุมได้มีการหารือถึงแนวทางการพัฒนาสำนักปฏิบัติธรรม เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสำนักปฏิบัติธรรมบางแห่ง
บิดเบือนคำสอนทางพระพุทธศาสนา และสถานที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม 
ซึ่งที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง พระราชวรมุนี วัดสังเวชวิศยาราม เป็นประธานคณะกรรมการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติสำนักปฏิบัติธรรมเพื่อออกเป็นระเบียบมหาเถรสมาคม (มส.)
 
ทั้งนี้ ตามข้อบัญญัติของสำนักปฏิบัติธรรม ระบุเพียงแค่เป็นสถานที่สัปปายะ หรือเหมาะสมกับการปฏิบัติธรรมแบบรวมๆ
โดยไม่มีการระบุรายละเอียดอื่นๆ ให้ชัดเจนเช่น แยกชายหญิง เป็นต้น จึงเห็นว่า ควรมีการออกข้อบัญญัติสำนักปฏิบัติธรรม
เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นหลักคำสอน สถานที่ที่เหมาะสมมีการแบ่งชายหญิงจำนวนของห้องน้ำ
เนื้อหาสาระการอบรม รวมทั้งควรจะมีการตรวจสอบคุณภาพทุก 6 เดือน หรือปีละ 1 ครั้ง จากคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพที่ มหาเถรสมาคม
และ พศ.ตั้งขึ้น เหมือนเป็นการรับรองคุณภาพ ซึ่งสำนักปฏิบัติธรรมก็เปรียบเสมือนโรงเรียนอบรมคุณธรรมจริยธรรมที่ต้องมีมาตรฐานด้วย
 
ผอ.พศ.กล่าวว่า ปัจจุบันสำนักปฏิบัติธรรมที่ขึ้นทะเบียนกับ พศ.มีประมาณ 1,300 แห่ง แบ่งเป็นมหานิกาย กว่า 1,000 แห่ง ธรรมยุต กว่า 300 แห่ง
ที่สำคัญมีสำนักปฏิบัติธรรมไม่ได้ขึ้นทะเบียนและเป็นของภาคเอกชนเกือบ 1,000 แห่ง อย่างไรก็ตาม การออกข้อบัญญัติคุมสำนักปฏิบัติธรรมนี้
จะต้องหารือกันอีกหลายครั้ง เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนต่อไป

 

via: http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9550000051442

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY