วันกาชาดโลก 2012

วันกาชาดโลก 2012

1034
0
SHARE

วันกาชาดโลก 2012

8 พฤษภาคม 2555 วันกาชาดโลก 2012 : Youth On the Move

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) และสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC)
ได้กำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของ นายอังรี ดูนังต์ ผู้ให้กำเนิดกาชาดสากล
เป็นวันกาชาดโลก (World Red Cross Day) และได้กำหนดคำขวัญในปีนี้ว่า “Youth On the Move”
เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมและให้การชื่นชมเยาวชนทั่วโลกที่เป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดทั่วทุกมุมโลก
และเพื่อเป็นการสนองต่อเจตนารมณ์องค์กรกาชาด ที่ต้องการรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของหลักการกาชาด ทั้ง 7 ข้อ ได้แก่

 1. มนุษยธรรม
 2. ความไม่ลำเอียง
 3. ความเป็นกลาง
 4. ความเป็นอิสระ
 5. บริการอาสาสมัคร
 6. ความเป็นเอกภาพ
 7. ความเป็นสากล

สภากาชาดไทย
ขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมงานวันกาชาดโลก ประจำปี 2555
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น. ณ บริเวณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังต์
โดยใช้แนวคิดหลักของการจัดงานตามที่องค์กรกาชาดสากลได้กำหนดไว้ คือ “Youth On the Move
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

 • การเสวนา เรื่อง “พลังจิตอาสา สุขใจผู้ให้ จับใจผู้รับ (Youth Talk) โดยทีม English Breakfast ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเยาวชนที่ทำงานจิตอาสาในหลากหลายรูปแบบเพื่อกระตุ้นให้ผู้รับฟังการเสวนาเกิดแรงบันดาลใจ ในการทำประโยชน์ให้กับสังคมและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคม
 • กิจกรรม Walk Rally 8 ฐาน พร้อมร่วมลุ้นของรางวัลใหญ่มากมาย
 • เกมส์การละเล่นต่างๆ
 • นิทรรศการจาก IFRC และ ICRC
 • การแสดงจากศิลปิน ดารา ที่มาร่วมงาน

พร้อมเข้าชมสวนงูฟรี ตลอดจนกิจกรรมสร้างกุศลด้วยการบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

via: http://www.redcross.or.th/print/news/information/17273

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY