บริจาคอวัยวะผ่าน Facebook

บริจาคอวัยวะผ่าน Facebook

612
0
SHARE

บริจาคอวัยวะผ่าน Facebook

โปรโมทการบริจาคอวัยวะและร่างกายผ่าน Facebook โดยใช้ Timeline เป็นตัวประชาสัมพันธ์

โดยใช้การเชื่อมต่อ ของบุคคล เพื่อนและครอบครัว ซึ่งจะประกาศรายละเอียดบน Timeline ว่าคุณคือผู้บริจาคอวัยวะ

ซึ่งแรงบันดาลของ Mark Zuckerberg มาจาก Priscilla Chan แฟนสาวที่เป็นนักศึกษาแพทย์
และ Steve Jobs เคยเปลี่ยนตับและยืดชีวิตต่อมาได้อีกหลายปี

 

ซึ่ง Facebook จะมีระบบจับคู่หรือติดตามผู้บริจาคและผู้รับบริจาคอวัยวะ
และทำงานร่วมกับหน่วยงานหรือโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่หรือประเทศนั้นๆ

 

 

via: http://newsroom.fb.com/News/Organ-Donation-Friends-Saving-Lives-15f.aspx

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY