ทำบุญปฏิบัติธรรมข้ามคืนในวันวิสาขบูชา

ทำบุญปฏิบัติธรรมข้ามคืนในวันวิสาขบูชา

555
0
SHARE

ร่วมทำบุญปฏิบัติธรรมข้ามคืนในวันวิสาขบูชา
 
วันที่ 3-4 มิถุนายน 2555 นี้
ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 

 

 
วันวิสาขบูชา
ร่วมฉลอง “สัมพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้า”
 
ขอเชิญพุทธศานิกชนชาวไทยทุกท่าน มา

 • ทำบุญ
 • รักษาศีล 8
 • ฟังธรรม
 • สาธยายพระสูตร
 • ปฏิบัติธรรมข้ามคืน

ในวันวิสาขบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
 
และเฉลิมฉลองในโอกาสสัมพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้า
เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาส

 • เจริญภาวนากุศล
 • สวดสาธยาย “พุทธอุทาน”,”อาทิตตปริยายสูตร”, “อนัตตลักขณสูตร”, พร้อมสมาทาน “เนสัชชิก”
  คือการสมาทานถืออิริยาบถนั่ง-ยืน-เดิน เพียง ๓ อิริยาบท ไม่อยู่ในอริยาบถนอน
 • สวดอิติปิโส สรรเสริญพุทธคุณ ๑๐๘ จบ
 • ปฏิบัติธรรม
 • ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
 • กิจกรรม “แลกบุญจุนขวัญ”
 • เวียนเทียนรอบต้นโพธิ์

 
**หมายเหตุ**
ไม่มีการจัดที่พัก และกรุณาเดินทางโดยรถสาธารณะ เนื่องจากสถานที่จอดรถมีจำกัด
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 455 2525
 
ที่มา…http://www.ybat.org/v4/activity_view.asp?id=247

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY