ทำบุญ บริจาคแผ่นทอง

ทำบุญ บริจาคแผ่นทอง

1011
0
SHARE

ทำบุญมหากุศล บูรณปฎิสังขรณ์สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า ณ ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล

สามารถร่วมทำบุญแผ่นทองได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ และเซเว่น อิเลฟเว่นทุกสาขา

  1. ท่านสามารถร่วมบริจาคทำบุญแผ่นทองเพียง 99 บาท พร้อมหนังสืออธิบายถึงความเป็นมาของโครงการ “บูรณปฎิสังขรณ์สถานที่ประสูติพระพุทธเจ้า ณ ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล”
  2. นำแผ่นทองไปเขียน ชื่อ วัน เดือน ปี เกิดและตัดส่วนบท. อาสภิวาจาของพระพุทธเจ้า เก็บไว้บูชา “เราเป็นผู้เป็นเลิศแห่งโลก…เราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลก….เราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดแห่งโลก….ชาตินี้ เป็นชาติสุดท้่าย…บัดนี้ ภพใหม่ย่อม ไม่มี ดังนี้”
  3. นำแผ่นทองบนที่ได้เขียนชื่อที่อยู่ของท่านใส่ซอง และนำส่งทางไปรษณีย์ เพื่อนำไปเททองหล่อองค์พระพุทธเจ้าน้อย นำไปประดิษฐาน ณ ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล ซึ่งอันเป็นโอกาสเดียวที่ท่านจะได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ ที่จะได้เข้าไปบูรณปฎิสังขรณ์สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า

 

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY