โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

926
0
SHARE

โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

 

วันอังคารที่ ๒๙  – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕


กิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศล   แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาบูชาพุทธชยันตี   ณ ศูนย์การคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ บ้านง้อ ต.น้ำคำ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

เวลา ๑๒.๐๐ น.         -ผู้เข้าร่วมโครงการเดินทางถึงบริเวณอาคารปฏิบัติธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนจังหวัดศรีสะเกษ และลงทะเบียน

เวลา ๑๓.๓๐ น.         -ประธานฝ่ายสงฆ์ (เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ) และประธานฝ่ายฆราวาส

(ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ) เดินทางมาถึงบริเวณพิธี

เวลา ๑๓.๓๙ น.         -ประธานฝ่ายสงฆ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

-ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดกรวยดอกไม้หน้าพระบรมสาทิศลักษณ์ทั้ง ๓ พระองค์

-ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงาน

-ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล

-เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวให้โอวาทและเปิดโครงการฯ

เวลา ๑๔.๐๐ น.         -หัวหน้าโครงการแนะนำวิทยากรและชี้แจงตารางการอบรม

-ดำเนินการอบรมตามตารางที่วิทยากรกำหนด เช่น การฝึกสมาธิ, เดินจงกรม, ทำวัตรเช้า-เย็น

วันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

-ปฏิบัติธรรมตามตารางที่กำหนด

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

-ปฏิบัติธรรมตามตารางที่กำหนด

เวลา ๑๓.๓๐ น.         -คณะสงฆ์และอุบาสก อุบาสิกา พร้อมกัน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนจังหวัดศรีสะเกษ

เวลา ๑๓.๔๐ น.         -ประธานสงฆ์(เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ) และประธานฝ่ายฆราวาส (ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ) เดินทางถึงบริเวณพิธี

เวลา ๑๔.๐๐ น.         -ประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

-พิธีกรอาราธนาศีล

-ประธานสงฆ์ให้ศีล

-พิธีกรอาราธนาพระปริตร

-พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

-ประธานฝ่ายสงฆ์นำเจริญจิตภาวนาและแผ่เมตตา, ถวายพระราชกุศลฯ

-ประธานฝ่ายฆราวาส เปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรม-สาทิศลักษณ์ ทั้ง ๓ พระองค์

-ประธานฝ่ายฆราวาสกล่าวถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล

-ประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา และนำคณะสงฆ์อนุโมทนา

เวลา ๑๕.๓๙ น.         -พิธีปลูกต้นไม้มงคล ๙ ต้น โดยเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ/รองเจ้าคณะ

จังหวัดศรีสะเกษ/ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/รองผู้ว่าราชการจังหวัด

ศรีสะเกษ/หัวหน้าส่วนราชการ

เวลา ๑๖.๐๐ น.         -เสร็จพิธี เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

ที่มา…http://www.watnakkharin.org/news/314039/โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและฉลองพุทธชยันตี%20๒๖๐๐%20ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า.html

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY